Referencje

Informatyczne

{mediabox gallery=1|dir=/images/referencje/informatyczne}{/mediabox}

 

Językowe

{mediabox gallery=1|dir=/images/referencje/jezykowe}{/mediabox}

 

Zawodowe

{mediabox gallery=1|dir=/images/referencje/zawodowe}{/mediabox}

Opis firmy

Placówka Kształcenia Ustawicznego „Logos” Centrum Edukacyjne działa od 2011 r. w Łomży przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44 i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez Miasto Łomża. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku w trybie ustawy o systemie oświaty. PKU LCE jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.20/00035/2011 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

PKU organizuje kursy nauki języków obcych na poziomie ogólnym i specjalistycznym i prowadzi ośrodek egzaminacyjny języków obcych TELC. W okresie 2014-2017 kursy językowe ukończyło i podeszło do egzaminu certyfikowanego ok. 350 os. Kursy są realizowane na zasadach komercyjnych, jak również w ramach realizowanych projektów. PKU realizowała zajęcia z j.chińskiego, j. rosyjskiego i hiszpańskiego w ramach projektu pn. „Fabryka Szans. Warszawa-Moskwa-Pekin” nr POKL.09.06.02-14- 217/12 realizowanego przez KLS Partners Dariusz Kańtoch. W ramach współpracy międzynarodowej proj. MobiPro-15- 0149 wspólnie z Handwerkskammer Erfurt, MobiPro-15- 0150 wspólnie z Bildungsverbund Thüringer Unternehmen e. V., zostały przeprowadzone kursy z j. niemieckiego zakończone certyfikowanym egzaminem dla 50 os – uczniów ZSZ nr 4 i ZSZ nr 1 w Ostrołęce.

PKU prowadzi szkolenia z zakresu: komunikacji, przedsiębiorczości, coachingu i tutoringu. Organizowane są kursy i praktyki zawodowe z zakresu: weterynarii, zootechniki, groomer, gastronomii, dietetyki, turystyki, odnawialnych źródeł energii, programowania i mechatroniki, modernizacji/obsługi pojazdów samochodowych, technologii sieciowych, obsługi i programowania maszyn przemysłowych (CNC i inne). Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu innowacyjności i innowacyjnych rozwiązań, psychologii marketingu i reklamy, fakturowania, sprzedawcy, pracownika biurowego. Zajmuje się tworzeniem i wykorzystaniem programów nauczania, sprawdzianów, testów, sylabusów i innych materiałów dydaktycznych. Organizuje kursy i warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. W/w kursy zostały przeprowadzone we współpracy z ZSMiO nr 5 w Łomży, ZSWiO nr 7 w Łomży, ZSDiG w Łomży.

Obecnie PKU LCE realizuje szkolenia zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu ostrołęckiego o tematyce: Kurs opieki osób starszych; Elektryk z uprawnieniami do 1KV; Kucharz małej gastronomii; Ślusarz narzędziowy.

Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu lub szkolenia. Szkolenia zawodowe z zakresu: „Grafika komputerowa –Moduł I”, Projektowanie stron www- Moduł II”, Handlowiec”, „Obsługa kas fiskalnych i urządzeń peryferyjnych oraz terminali płatniczych i programu komputerowego Subiekt GT”(122 godzin szkoleniowych)dla firmy T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczestników projektu ”Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, zamawiający Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku. Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce zleciła dla placówki opracowanie programu zajęć z języka niemieckiego (poziom zawodowy) i przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu Działania 9.2 - uczniów klas II z ZSZ Nr1 i ZSZ Nr4 w Ostrołęce .

PKU LCE przy realizacji szkoleń współpracuje z PUP Kolno, Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, WSES w Ostrołęce, KLS Partners Dariusz Kańtoch, GOPS Miastkowo, Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. i inne.

Wizja i misja

Pomagamy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym realizować swoje ambicje i marzenia. Celujemy w edukację dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stawiamy na rozwój ich kompetencji, podniesienie kwalifikacji i lepszym poznaniu swojej osobowości.

 

Wartości którymi się kierujemy realizując naszą misję:

  • pasja, która towarzyszy całemu procesowi nauczania,
  • ciągły rozwój firmy i dążenie do doskonałości,
  • uczciwość i odpowiedzialność, wobec pracowników, klientów i partnerów firmy,
  • zadowolenie i radość, naszych klientów z osiąganych wyników i spełnionych marzeń.

Trenerzy

John Smith

lead web developer

Description of the profile here. Use it to showcase how truly awesome the people working in your team are.

England

0123456789 0123456789

Skype ID here

Jane Smith

lead designer

Description of the profile here. Use it to showcase how truly awesome the people working in your team are.

France

0123456789 0123456789

Skype ID here

John Smith

front-end developer

Description of the profile here. Use it to showcase how truly awesome the people working in your team are.

Italy

0123456789 0123456789

Skype ID here

John Smith

junior designer

Description of the profile here. Use it to showcase how truly awesome the people working in your team are.

Germany

0123456789 0123456789

Skype ID here