O projekcie

Projekt realizowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”’

W ramach projektu realizowane będą Bony szkoleniowe na:
1. szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
2. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
3. rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez studia podyplomowe
4. kursy kompetencji ogólnych
5. kwalifikacyjne kursy zawodowe
6. kursy umiejętności zawodowych

Maksymalne finansowanie do wysokości 88% wartości kształcenia.

Nabór do projektu trwa w systemie ciągłym od 15 listopada w dni robocze (pon.10.00-18.00 ; wt.-pt.7.30-15.30).
Formularze, które wpłyną w danym tygodniu, są oceniane w każdy piątek od godz. 12.00 – utworzona zostaje lista rankingowa. Każde biuro obsługi po zamknięciu listy rankingowej umawia się na indywidualne spotkania z osobami ubiegającymi się o przyznanie bonu szkoleniowego za pomocą mail/telefon.

W przypadku wpływu znacznej liczby zgłoszeń możliwe jest tymczasowe zawieszenie rekrutacji z dniem 1 grudnia 2017r.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020r. W tym okresie będzie można uzyskać wsparcie w projekcie.
Formularz zgłoszeniowy: https://app.bonynaszkolenie.pl/

Kategoria: